Jubilats

octubre 9, 2017, om 11:22

  Torna als serveis

Jubilats

Viure i fer-se gran d’una manera agradable a la Costa Brava. Fins i tot quan es depèn de cures mèdiques o assistència estructural a domicili.

ZorgTeam Costa Brava ofereix als residents i jubilats una assistència sanitària complerta a domicili. Des de rutines diàries com la higiene personal, vestirse, la medicació, la cura de ferides o ostomies fins a l’acompanyament al metge i a l’hospital, exercicis per a pacients amb Alzheimer o demència i cures pal·liatives.

També disposem d’un sistema d’alarma de 24 hores i d’un gran ventall de productes sanitaris que fan més còmoda la seva vida tant a dins com a fóra de casa.